• امروز مصادف است با یکشنبه 19 مرداد 1399
  • |
  • English
logo

اولین اجلاس گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا

دانشگاه تربیت مدرس

logo

بایگانی بخش سخرانان کنفرانس

:: دکتر حمید رضا مرادی - 1397/4/4 -
:: دکتر نیما شفیعی - 1397/4/4 -
:: دکتر امین صدقیانلو - 1397/4/4 -
:: دکتر آرین وطنخواه - 1397/4/4 -