• امروز مصادف است با پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
  • |
  • English
logo

اولین اجلاس گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا

دانشگاه تربیت مدرس

logo

بایگانی بخش سخرانان کنفرانس

:: دکتر حمید رضا مرادی - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: دکتر نیما شفیعی - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: دکتر امین صدقیانلو - ۱۳۹۷/۴/۴ -
:: دکتر آرین وطنخواه - ۱۳۹۷/۴/۴ -